Coordonatori workshop-uri/ Workshops coordinators

Activităţi preconferinţă/ Preconference activities

JOI 09 IUNIE 2022/THURSDAY 09TH JUNE 2022 

Workshop-uri / Workshops: On Zoom

Orele/ Hours: 12.00-14.30

Orele/ Hours: 15.00-17.30

Orele/ Hours: 18.00-20.30

 

Workshop 1 – Andra PLEŞA 

Tehnici şi metode de intervenţie în optimizarea performanţelor
sportive/ Intervention techniques and methods in the optimization of sports
performances

 

Workshop 3  – Mihaela-Ramona PĂTCAŞ 

Cuplul în derivă/

Couples drifting apart

WORKSHOP ÎNCHIS/

WORKSHOP CLOSED

 

 

 

 

Workshop 5 – Ionuţ GHIUGAN

 

Evaluarea psihologică în domeniul clinic: procedura de evaluare şi redactarea raportului psihologic. Studii de caz. /  Psychological evaluation in clinical psychology: the evaluation procedure and the writing of the psychological report

 

Workshop 2 –
Oana DĂU-GAŞPAR, Amalia-Loredana MARINCA:

 

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale/  The
Development of Emotional Intelligence

 

Workshop 4 – Oana DĂU GAŞPAR, Alina Oana MORAR ZAMOŞTEANU, Daniel MURANYI

 

Realizările remarcabile şi operele de artă nu au vârstă – resurse europene în sprijinul educaţiei comunitare/ The Remarkable Accomplishments and Works of Art are Ageless – European Resources Supporting Community Education

 

 

Workshop 6 – Alina Oana MORAR ZAMOŞTEANU, Daniel MURANYI

 

Intervenţia sistemică în abordarea familiei şi a
cuplului. / 
Systemic intervention in the family and couple approach

 

 

 

 

Workshop 1 – Tehnici şi metode de intervenţie în optimizarea performanţelor sportive/ Intervention techniques and methods in the optimization of sports performances

Andra PLEŞA este psihoterapeut, psiholog clinician şi psiholog sportiv, având competenţe în dezvoltare personală, intervenţie psihologică în optimizarea performanţei sportive, depresie, anxietate, fobii, atacuri de panică, tulburări de personalitate, tuburări de comportamentalimentar, adicţii/ dependenţe, doliu şi separare, tulburări psihosomatice/ boli autoimune, probleme de cuplu, orientare în carieră. Andra Pleșa este licenţiată în psihologie obţinând diploma de la Universitatea de Vest din Timişoara, având o diplomă de Master în domeniul Psihologiei Clinice şi Consilierii Psihologice. A participat la numeroase cursuri de formare profesională de lungă durată şi de scurtă durată în psihoterapie integrativă şi în psihologie clinică./Andra PLEŞA is a psychotherapist, a clinical psychologist and a sports psychologist, with skills in personal development, psychological intervention in optimizing sports performance, depression, anxiety, phobias, panic attacks, personality disorders, eating disorders, addictions, mourning and separation, psychosomatic disorders / autoimmune diseases, couple issues and career guidance. She has a degree in psychology with a diploma from the West University of Timişoara and a Master’s degree in Clinical Psychology and Psychological Counseling. She has participated in numerous long-term and short-term training courses in integrative psychotherapy and clinical psychology.

 


 

Workshop 2 – Dezvoltarea inteligenţei emoţionale/ The Development of Emotional Intelligence

Dr. Oana DĂU-GAȘPAR este psihoterapeut în terapie de familye și terapie focusată pe emoții, psiholog clinician și psiholog educational; lector universitar la Facultatea de Psihologie din cadrul Universității „Tibiscus” din Timișoara, membru al Asociației de Terapie Familială și de Cuplu Timișoara, trainer certificat CNFPA și activează ca expert în strategie educațională comunitară în diverse proiecte europene. Interesele sale profesionale include studiul relațiilor de atașament în copilărie și la vârsta maturității, specificul interacțiunilor în cadrul social media, promovarea integrării sociale a grupurilor defavorizate prin intermediul schimbării de atitudine și educației comunitare. /Oana DĂU-GAȘPAR PhD is a psychotherapist in family therapy and emotion-focused therapy, a clinical psychologist and an educational psychologist. She is a university lecturer at the Faculty of Psychology, “Tibiscus” University of Timisoara; she is a member of the Family and Couple Therapy Association of Timisoara, a CNFPA certified trainer and she works as an expert in community educational strategy in various European projects. Her professional interests include the study of attachment relationships in childhood and adulthood, the specifics of interactions in social media, promoting the social integration of disadvantaged groups through a change of attitude and community education.

Dr. Amalia-Loredana MARINCA este psiholog şi psihoterapeut, doctor în psihologie, membru al Colegiului Psihologilor din România (CPR), al Asociaţiei pentru Psihologie şi Psihoterapie Adleriană din România (APPAR) şi al Asociaţiei Naţionale a Psihologilor Şcolari (ANPS), având competenţe profesionale în activitatea didactică, în activitatea de cercetare şi în psihoterapia adleriană. Este lector universitar în cadrul Universității „Tibiscus” din Timișoara și director al Centrului de Studii și Cercetări în Psihologie din cadrul aceleași universități. Principalele interese ale Dr. Amalia-Loredana Marinca sunt: psihologia dezvoltării umane, psihologia creativităţii, psihologia educaţiei, psihoterapia adlerianăşi psihoterapia copilului şi adolescentului.
Activitatea sa didactică și publicistică se concretizează în lucrări științifice în domeniul psihologiei vârstelor, psihologiei educației, psihologiei creativității și psihologiei personalității./
Amalia-Loredana MARINCA PhD is a psychologist and psychotherapist, with a PhD in psychology, a member of the Romanian Psychologists’ College (CPR), of the Association for Psychology and Adlerian Psychotherapy of Romania (APPAR) and of the National Association of School Psychologists (ANPS), having professional skills in didactics, in research and in Adlerian psychotherapy. She is a university lecturer at the ”Tibiscus” University of Timisoara and the director fo the Centre of Studies and Research in Psychology from the same university. Her main interests include: human developmental psychology, creativity psychology, educational psychology, Adlerian psychotherapy and child and adolescent psychotherapy. Her didactic and journalistic activity is materialized in scientific works in the field of age psychology, educational psychology, creativity psychology and personality psychology.

 

Workshop 3  Cuplul în derivă/ Couples drifting apart

Mihaela-Ramona PĂTCAŞ este psiholog în specialitateapsihologie clinic și psihoterapie, fiind licenţiată în psihologie și facilitator pentru Cercul Siguranței – Training pentru părinți. Formarea sa continuă include: expertiză psihologică judiciară în cadrul Institutului de Psihologie Judiciară, 2016; master în Consiliere și Evaluare Psihologică, Universitea “Aurel Vlaicu” din Arad, promoția 2019; formare în orientarea psihoterapeutică psihoterapie integrativă în cadrul Asociației de Cercetare, Consiliere și Psihoterapie Integrativă (ACCPI),  formare în psihoterapia adicţiilor – Curs de bază în adicții. Interesele sale profesionale și de cercetare includ: terapia individual a adultului și adolescentului; terapia de cuplu; cercetarea în problematica psihologică a perioadei adolescenței, precum și psihoterapia traumei și doliului. A publicat studii şi a prezentat lucrări în cadrul unor conferinţe internaţionale.

Mihaela-Ramona PĂTCAŞ is a psychologist specialized in clinical psychology and psychotherapy. She has a degree in psychology, being a Safety Circle Facilitator – Training for parents, based on the attachment theory. Her
professional continuous development includes: forensic psychological expertise obtained from the Institute of Forensic Psychology in 2016; a Master’s degree in Counseling and Psychological Assessment from the “Aurel Vlaicu” University of Arad, class of 2019; Training in Strategic Integrative Psychotherapy within ACCPI, 2020 promotion; Addiction Psychotherapy Training – Basic Addiction Course at Catharsis Association, 2020. Her professional and research interests include individual adult and adolescent therapy as well as couple therapy and research of adolescence psychological issues, as well as trauma and mourning psychotherapy. She has published studies and presented papers at international conferences.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop 4 – Realizările remarcabile şi operele de artă nu au vârstă – resurse europene în sprijinul educaţiei comunitare/ The Remarkable Accomplishments and Works of Art are Ageless – European Resources Supporting Community Education

 

Dr. Oana DĂU-GAȘPAR este psihoterapeut în terapie de familie și terapie focusată pe emoții, psiholog clinician și psiholog educational, fiind lector universitar la Facultatea de Psihologie din cadrul Universității „Tibiscus” din Timișoara, membru al Asociației de Terapie Familială și de Cuplu Timișoara, trainer certificat CNFPA. De asemenea, dr. Oana Dău-Gașpar activează ca expert în strategie educațională comunitară în diverse proiecte europene. Interesele sale profesionale include studiul relațiilor de atașament în copilărie și la vârsta maturității, specificul interacțiunilor în cadrul social media, promovarea integrării sociale a grupurilor defavorizate prin intermediul schimbării de atitudine și educației comunitare./Oana DĂU-GAȘPAR PhD is a psychotherapist in family therapy and emotion-focused therapy, a clinical psychologist and an educational psychologist. She is a university lecturer at the Faculty of Psychology,
“Tibiscus” University of Timisoara; she is a member of the Family and Couple Therapy Association of Timisoara, a CNFPA certified trainer and she works as an expert in community educational strategy in various European projects. Her professional interests include the study of attachment relationships in childhood and adulthood, the specifics of interactions in social media, promoting the social integration of disadvantaged groups through a change of attitude and community education.

Dr. Alina Oana MORAR ZAMOŞTEANU este psihoterapeut, formator-supervizor și președinte al Asociației de Terapie Familialăși de Cuplu Timișoara, conferențiar universitar și decan al Facultății de Psihologie, Universitatea “Tibiscus din Timișoara. Alina Oana Morar-Zamoșteanu este doctor în psihologie (2004) şi absolventă a Facultății de Sociologie și Psihologie (1997), Universitatea de Vest din Timișoara./ Alina Oana MORAR ZAMOŞTEANU PhD is a psychotherapist, trainer and supervisor and the president of the Association of Family and Couple Therapy of Timisoara. She is also the dean and associate professor at the Faculty of Psychology, “Tibiscus University of Timisoara. She holds a PhD in Psychology (2004) and is a graduate of the Faculty of Sociology and Psychology (1997), West University of Timisoara.

Dr. Daniel MURANYI psiholog și psihoterapeut și doctor în psihologie. Ca psihoterapeut este specializat în hipnoterapie și psihoterapie sistemică a individului, cuplului și familie și terapie focusată pe emoții. Este lector în cadrul Facultății de Psihologie a Universității „Tibiscus” din Timșișoara și susține și moderează cursuri și workshop-uri ce se adresează atât specialiștilor (ca trainer de formatori), cât și publicului larg interesat, activități orientate spre psihoterapia individului, cuplului și familiei, hipnoză și hipnoterapie, autocunoaștere și dezvoltare personală. /Daniel MURANYI PhD is psychologist and psychotherapist with a PhD in psychology. As a psychotherapist he specialized in hypnotherapy; in individual, couple and family systemic psychotherapy and in emotion-focused therapy. He is a lecturer at the Faculty of Psychology of the “Tibiscus” University of Timisoara and he also coordinates and  moderates courses and workshops for specialists (as a trainer of trainers) and for the general public, activities aimed at individual, couple and family psychotherapy, hypnosis and hypnotherapy, self-knowledge and personal development.

 

 

Workshop 5 – Evaluarea psihologică în domeniul clinic: procedura de evaluare şi redactarea raportului psihologic. Studii de caz. / Psychological evaluation in clinical psychology: the evaluation procedure and the writing of the psychological report

 

Ionuţ GHIUGAN este psiholog autonom în specialitatea psihologie clinică şi psihoterapie şipsiholog expert, ȋnscrisȋn Registrul experţilor. Specializările sale includ: Psihoterapie, Psihologie clinică, Expertiză psihologică, Supervizarea profesională în psihologie clinică. /

Ionuţ GHIUGAN is an independent psychologistspecializing in clinical psychology and psychotherapy and an expert psychologist, registered in the Romanian Psychologists’ College Register of Experts. His specializations include: Psychotherapy, Clinical Psychology, Psychological Expertise, Professional Supervision in Clinical Psychology.

 

 

 

 

 

 

Workshop 6 – Intervenţia sistemică în abordarea familiei şi a cuplului. / Systemic intervention in the family and couple approach

Dr. Alina Oana MORAR ZAMOŞTEANU este psihoterapeut, formator-supervizor și președinte al Asociației de Terapie Familialăși de Cuplu Timișoara, conferențiar universitar și decan al Facultății de Psihologie, Universitatea “Tibiscus din Timișoara. Alina Oana Morar-Zamoșteanu este doctor în psihologie (2004) şi absolventă a Facultății de Sociologie și Psihologie (1997), Universitatea de Vest din
Timișoara./
Alina Oana MORAR ZAMOŞTEANU PhD is a psychotherapist, trainer and supervisor and the president of the Association of Family and Couple Therapy of Timisoara. She is also the dean and associate professor at the Faculty of Psychology, “Tibiscus University of Timisoara. She holds a PhD in Psychology (2004) and is a graduate of the Faculty of Sociology and Psychology (1997), West University of Timisoara.

Dr. Daniel MURANYI psiholog și psihoterapeut și doctor în psihologie. Ca psihoterapeut este specializat în hipnoterapie și psihoterapie sistemică a individului, cuplului și familie și terapie focusată pe emoții. Este lector în cadrul Facultății de Psihologie a Universității „Tibiscus” din Timșișoara și susține și moderează cursuri și workshop-uri ce se adresează atât specialiștilor (ca trainer de formatori), cât și publicului larg interesat, activități orientate spre psihoterapia individului, cuplului și familiei, hipnoză și hipnoterapie, autocunoaștere și dezvoltare personală. /Daniel MURANYI PhD is psychologist and psychotherapist with a PhD in psychology. As a psychotherapist he specialized in hypnotherapy; in individual, couple and family systemic psychotherapy and in emotion-focused therapy. He is a lecturer at the Faculty of Psychology of the “Tibiscus” University of Timisoara and he also coordinates and  moderates courses and workshops for specialists (as a trainer of trainers) and for the general public, activities aimed at individual, couple and family psychotherapy, hypnosis and hypnotherapy, self-knowledge and personal development.

Activităţi conferinţă/ Conference Activities

SÂMBĂTĂ 11 IUNIE 2022/ SATURDAY 11TH JUNE 2022

Workshop-uri / Workshops: On Zoom

Orele/ Hours: 12.00-14.30

Orele/ Hours: 15.30-18.00

 

Workshop 1 – Joanna HEWITT EVANS, Linda FINLAY 

Poate supervizarea să devină o relaţie sigură/ Can Supervision be a Relational Home?’

WORKSHOP ÎNCHIS/

WORKSHOP CLOSED

 

Workshop 3 – Mihaela BUCUŢĂ,  Raluca SASSU

 

Psihodrama pentru sine: A avea grijă de îngrijitor/ Psychodrama for the Self: Taking Care of the Carer

WORKSHOP ÎNCHIS/

WORKSHOP CLOSED

Workshop 2 – Loredana-Ileana VÎŞCU, Ioana-Eva CĂDARIU

 

Supervizarea online în psihoterapie. Supervizare live/ Online supervision in psychotherapy. Live Supervision

Workshop 4  – Simona HERB, Ileana ROGOBETE

 

Supervizarea: process de creştere în siguranţă/ Supervision: safe developmental process

 

 

 

 

 

 

 

Workshop 1 – Poate supervizarea să devină o relaţie sigură/ Can Supervision be a Relational Home?’

 

Joanna HEWITT EVANS este psihoterapeut relațional integrativ, supervisor și trainer în Marea Britanie, lucrând cu clienți și supervizați din întreaga Europă. Joanna Hewitt Evans este secretar al Asociaţiei Europene de Psihoterapie Intgrativă (EAIP) și a coordonat un program de formare pentru supervizori împreună cu răposatul ei soț, Ken Evans, pentru o perioadă lungă de timp. Din 2016 colaborează cu Dr. Maša Žvelc, coordonând programul de formare pentru supervizori în orientarea Relațională Integrativă în cadrul Institutului de Psihoterapie integrativă şi Consiliere (IPSA), Slovenia. Joanna Hewitt Evans este în present implicată în proiectul de cercetare „Exploring the Lived Experience of Psychotherapy as a Relational Home” împreună cu Dr. Linda Finlay./ Joanna HEWITT EVANS is a Relational Integrative Psychotherapist, Supervisor and Trainer based in UK, working with clients, supervisees and institutes across Europe. She is also Secretary of EAIP.  Joanna ran a Diploma in Supervision jointly with her late husband, Ken Evans, for many years.  Since 2016 she has collaborated with Dr Maša Žvelc, running an Integrative Relational Supervision Diploma together with IPSA, Slovenia.  Joanna is currently engaged in research ‘Exploring the Lived Experience of Psychotherapy as a Relational Home’ with Dr Linda Finlay.

 

Dr. Linda FINLAY este psihoterapeut și supervisor în orientarea integrativă centrată pe relație și predă psihologie și consiliere la Open University, în Marea Britanie. Dr. Linda Finlay a publicat numeroase cărți și lucrări: Relational integrative psychotherapy (Wiley); Practical ethics in counselling and psychotherapy (Sage) și The therapeutic use of self in counselling and psychotherapy (Sage). Interesele sale de cercetare include explorarea experienței traumatice, dizabilitatea și aplicarea abordărilor reflexive, relaționale. În present dr. Linda Finlay este editorul European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy. / Linda FINLAY PhD is a relational-centred Integrative Psychotherapist and Supervisor. She also teaches psychology and counselling at the Open University, UK. She has published numerous books and articles including: Relational integrative psychotherapy (Wiley) and Practical ethics in counselling and psychotherapy (Sage) andThe therapeutic use of self in counselling and psychotherapy (Sage). Her research interests include exploring the lived experience of trauma and disability and the application of reflexive, relational approaches. She is currently the Editor of the European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop 2 – Supervizarea online în psihoterapie. Supervizare live/ Online supervision in psychotherapy. Live Supervision

 

Dr. Loredana-Ileana VÎŞCU este psiholog şi psihoterapeut, formator și supervisor în psihoterapie integrativă, profesor la Universitatea “Tibiscus” din Timişoara, preşedinte al Institutului de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS) şi vice-preşedinte al Asociaţiei de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă (ACCPI). Dr. Loredana-Ileana Vîşcu este prorector al Universității “Tibiscus” din Timişoara și
director al Centrului de Cercetări Calitative în Consiliere și  Psihoterapie. Activitatea sa didactică și științifică este concretizată în numeroase lucrări și cărți, fiind şi co-autor al Modelului Integrativ Strategic în Psihoterapie.
Loredana-Ileana Vîşcu este: Chartered member with AFBPsS Associate Fellow şi supervizor în cadrul British Psychology Society U.K. (BPS); formator și supervisor în: EAIP (European Association of Integrative Psychotherapy); EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and Young People); FPR (Federația Română de Psihoterapie); și CPR (Colegiul Psihologilor din România). De asemenea, este membru în: APA (The American Psychologists’ Association), SEPI (The Society for the Exploration of Psychotherapy Integration), APR (Asociaţia Psihologilor din România). Loredana-Ileana Vîșcu este psihoterapeut certificat de către Asociația Europeană de Psihoterapie (EAP) și este editor-șef al International Journal of Supevision in Psychotherapy./
Loredana-Ileana VÎŞCU PhD is a psychologist and psychotherapist, a trainer and supervisor in integrative psychotherapy, a professor at “Tibiscus” University of Timisoara, the president of the Institute of Psychotherapy, Psychological Counseling and Clinical Supervision (IPCS) and the vice-president of Association of Integrative Research, Counseling and Integrative Psychotherapy (ACCPI). Loredana-Ileana Vîşcu PhD is vice-rector of the “Tibiscus” University of Timişoara and director of the Center for Qualitative Research in Counseling and Psychotherapy within the same institution. Her didactic and scientific activity counts numerous papers and books, being also co-author of the Integrative Strategic Model in Psychotherapy. Loredana-Ileana Vîşcu is: Chartered member with AFBPsS Associate Fellow and supervisor within the British Psychology Society U.K. (BPS); a trainer and supervisor: EAIP (European Association of Integrative Psychotherapy); EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and Young People); FRP (Romanian Federation of Psychotherapy); and CPR (Romanian Psychologists’ College). She is also a member of: APA (The American Psychologists ’Association), SEPI (The Society for the Exploration of Psychotherapy Integration), APR (Association of Romanian Psychologists). Loredana-Ileana Vîșcu holds the European Certificate of psychotherapy, from the European Association for Psychotherapy (EAP) and is the editor-in-chief of the International Journal of Supervision in Psychotherapy.

 

Drd. Ioana-Eva CĂDARIU este psiholog clinician, psihoterapeut cu formare în psihoterapie integrativă, psihoterapie familial sistemică și cu specializare în psihoterapie de cuplu centrată pe emoții. În present este director al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră la Universitatea „Tibiscus” din Timișoara și student doctorand la Universitatea de Vest din Timișoara. Drd Ioana-Eva Cădariu este vicepreședinte al Institutului de Psihoterapie, Consiliere Psihologică și Supervizare Clinică (IPCS), membru în Colegiul Psihologilor din România (CPR), psiholog clinician autonom. În ultimii ani Drd. Ioana-Eva Cădariu a publicat articole în domeniul psihoterapiei, fiind și co-coordonator al seriei de volume Studii în psihoterapie, Editura Universul Academic București./ Ioana-Eva CĂDARIU PhD student, is a clinical psychologist, a psychotherapist with training in integrative psychotherapy, systemic family psychotherapy and specialized in emotional-focused couple psychotherapy. She is currently the director of the Centre for Career Counselling and Guidance at the “Tibiscus” University of Timisoara and a doctoral student at the West University of Timisoara. Ioana-Eva Cădariu is also the vice-president of the Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS), a member of the Romanian College of Psychologists (CPR) and an independent clinical psychologist. Curing the last years Ioana-Eva Cădariu has published papers in the field of psychotherapy, being also the co-coordinator of the series of volumes Studies in Psychotherapy, Universul Academic Publishing House of Bucharest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop 3 – Psihodrama pentru sine: A avea grijă de îngrijitor/ Psychodrama for the Self: Taking Care of the Carer

 

Dr. Mihaela BUCUŢĂ este conferențiar la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Catedra de Psihologie, coordonând și programul de master în Psihologie Clinică, Consiliere psihologică și Psihoterapie. Dr. Mihaela Bucuță este psihoterapeut, trainer și supervizor la ARPşiC (Asociaţia Română de Psihodramă Clasică), președinte ARPşiC din 2015. De asemenea, Dr. Mihaela Bucuță are competențe și expertiză în elaborarea programelor de intervenție în domeniul violenței interpersonale, și construirea de echipe multidisciplinare în violența interpersonal și nondiscriminare în Sistemul de Sănătate al României. Interesele sale de cercetare din ultimii zece ani se concentrează pe depresie, violență, traumă, educație pentru moarte, psihoterapie, metodologia cercetării calitative în psihologie./ Mihaela BUCUŢĂ PhD is an Associate professor at the University Lucian Blaga of Sibiu, Department of Psychology. She coordinates the master degree program in Clinical Psychology, Psychological
Counselling and Psychotherapy. She is a psychotherapist, trainer and supervisor at ARPsiC (The Romanian Classical Psychodrama Association) and the president of ARPsiC since 2015. She has expertise and competence in elaborating intervention programs in the field of interpersonal violence, and in building multi-disciplinary teams in interpersonal violence and non-discrimination in the Health System of Romania. Her research interests over the last ten years focused on depression, violence, trauma, education for death, psychotherapy, methodology of qualitative research in psychology.

 

Dr. Raluca SASSU este profesor la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Sociale și Umane, Catedra de Psihologie, coordonând și Laboratorul pentru cercetarea dezvoltării comportamentului uman. Interesele de cercetare ale Dr. Raluca Sassu din ultimiizece ani se concentrează pe evaluarea copiilor și adolescenților, funcțiile executive și pregătirea școlară şi educația pentru moarte./ Raluca SASSU PhD is a professor at the “Lucian Blaga” University of Sibiu, Faculty of Social and Human Sciences, Department of Psychology. She coordinates the Human Behaviour and Development Research Lab. Her research interests over the last ten years focused on child and adolescent assessment, executive functions and schl readiness and education for death. 

 

 

 

 

 

 

Workshop 4  Supervizarea: process de creştere în siguranţă/ Supervision: safe developmental process

 

Dr. Simona HERB este psihoterapeut, specialist în relații de cuplu, iar din 2010 este și terapeut sistemic de cuplu și familie. De asemenea, este fondator și manager al PSIRIS – Centru de Psihoterapie și Evoluție Personală (www.psiris.ro), singurul trainer certificat de către ICEEFT (2017) în abordarea terapeutică de cuplu centrată pe emoții (EFT) și unicul trainer acreditat în EFT din Europa de Est (www.iceeft.com). Dr. Herb Simona este cooordonatorul abordării EFT (EmotionallyFocusedTherapy) în România, formator în terapia sistemică de cuplu și familie în cadrul Institutului Areopagus, Timișoara  şi în cadrul Institutului de Psihoterapie, Consiliere
psihoogicăşi Supervizare clinică (IPCS)./
Simona HERB has a PhD in psychology, she is a psychotherapist, specialist in couple relations, and since 2010 she is also a systemic therapist for couples and families. She is also the founder and manager of PSIRIS – Center for Psychotherapy and Personal Evolution (www.psiris.ro) and the only trainer certified by ICEEFT (2017) in the emotionally focused couple therapeutic approach (EFT), being the only trainer accredited in EFT from Eastern Europe (www.iceeft.com). Herb Simona is thus the coordinator of the EFT (Emotionally Focused Therapy) approach in Romania, trainer in systemic couple and family therapy at the Areopagus Institute, Timisoara. She is also a trainer of the Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS).

 

Dr. Ileana ROGOBETE este psihoterapeut, supervisor și formator în psihoterapie familial sistemică și,de asemenea, supervisor și terapeut EFT certificat de Centrul Internațional de Excelență în Terapia Centrată pe Emoții din Ottawa (ICEEFT). Dr. Ileana este fondator și director al Institutului de Terapie Familială Areopagus din Timișoara, având totodată și o experiență multiculturală bogată în domeniul psihoterapiei cu familii, cupluri și individual, precum și în domeniul supervizării și formării, contribuind până în prezent la formarea a sute de specialiști în psihoterapie. Dr. Ileana Rogobete a obținut doctoratul în psihologie la University of Cape Town, fiind și autoare a volumului Reconstructing Trauma and Meaning (2015)./ Ileana ROGOBETE PhD is a psychotherapist, supervisor and trainer in systemic family psychotherapy and also an EFT supervisor and therapist certified by the Ottawa Center for Excellence in Emotion-Centered Therapy (ICEEFT). She is the founder and director of the Areopagus Institute of Family Therapy in Timisoara, also having a rich multicultural experience in the field of psychotherapy with families, couples and individuals, as well as in the field of supervision and training, contributing so far to the training of hundreds of specialists. She holds a PhD in Psychology, a degree from the University of Cape Town and is the author of Reconstructing Trauma and Meaning (2015).

 

DUMINICĂ 12 IUNIE 2022/ SUNDAY 12TH JUNE 2022 

Orele/

Hours

WORKSHOPS

On ZOOM

10.00-12.30

Workshop 1 – György GÁSPÁR

 

Relațiologia – un nou domeniu științific și aplicațiile acestuia în psihoterapie/  Relatiologia – a new scientific domain and its application in psychotherapy

 

Workshop 2 – Maruša ZALETEL TEKAVC

 

Eco-supervision: integration of nature and supervision/ Supervizarea Eco: integrarea naturii şi supervizarea

 

 

Workshop 1 Relațiologia – un nou domeniu științific și aplicațiile acestuia în psihoterapie / Relatiologia – a new scientific domain and its application in psychotherapy

 

György GÁSPÁR este psiholog clinician, psihoterapeut relațional, formator și supervizor în
psihoterapie, fiind președintele și co-fondator al Asociației Multiculturale de Psihologie și Psihoterapie și al Academiei Imago România; autor și coordonator științific al editurii Pagina de Psihologie.
György Gáspár este formator și supervisor în cadrul Institutului de Psihoterapie, Consiliere Psihologică și Supervizare Clinică (IPCS)/ György GÁSPÁR is a clinica lpsychologist, a relational psychotherapist, trainer andsupervisor in psychotherapy. He is the president and co-founder of the Multicultural Association of PsychologyandPsychotherapyand of the Imago Romania Academy. He is also the author and scientific coordinator of the Pagina de Psihologie publishing house. György Gáspár is also a trainer of the Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS).

Workshop 2 – Supervizarea Eco: integrarea naturii şi supervizarea/ Eco-supervision: integration of nature and supervision

 

Maruša ZALETEL TEKAVC este psiholog și psihoterapeut integrativ relațional, supervizor și trainer în Slovenia, având competențe şi în terapie asistată ecvină și ecoterapie. Activitatea practică o desfășoară în cabinetul său privat din 2007./ Maruša ZALETEL TEKAVC is a psychologist and a certified relational integrative psychotherapist, supervisor and trainer based in Slovenia. She is also trained in equine assisted therapy and eco-therapy. She works in her private practice since 2007.