Comitet ştiinţific/Scientific committee

Loredana-Ileana VÎŞCU

Prof. univ. dr./Prof. PhD

Universitatea
„Tibiscus” din Timişoara/ “Tibiscus”
University of Timisoara, Romania

Clifton Edward WATKINS Jr.

Prof. univ. dr./Prof. PhD

Universitatea
de Nord Texas, Denton, SUA/ The University of North Texas in
Denton, Texas, U.S.A.

Radu RADUCAN

Prof. univ. dr./Prof. PhD

Universitatea
„Tibiscus” din Timişoara/ “Tibiscus”
University of Timisoara, Romania

Dejan RAKOVIC

Prof. univ. dr./Professor PhD

Centrul
de studii avansate ale activităţilor vieţii/ Life
Activities Advancement Center (LAAC), Belgrade,  Serbia

Mihaela RUS

Prof. univ. dr./Prof. PhD

Universitatea
„Ovidius” din Constanţa/
Ovidius”
University of Constanta, Romania

Cristian DELCEA

Conf. univ. dr./ Assoc. prof. PhD

Universitatea
„Tibiscus” din Timişoara/
Tibiscus”
University of Timisoara, Romania

Tiberiu DUGHI

Conf. univ. dr./Assoc. prof. PhD

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad/ “Aurel Vlaicu”
University of Arad, Romania

Florentina Anica PINTEA

Lect. univ. dr./ Lect. PhD

Universitatea
„Tibiscus” din Timişoara/
Tibiscus”
University of Timisoara, Romania

Gabriel Cosmin BALACI

Lect. univ. dr./ Lect. PhD

Universitatea
de Vest “Vasile Goldiş”
Arad/ “Vasile
Goldis” West University of Arad, Romania

Daniele ROBIN

Lect. univ. dr./ Lect. PhD

Universitatea
din Bretania Occidentală (UBO)/
Université de
Bretagne Occidentale (UBO), France

Sonia Carmen IGNAT

Lect. univ. dr./Lect. PhD

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad/ “Aurel Vlaicu”
University of Arad, Romania

Ramona RĂDUCAN

Lect. univ. dr./Lect. PhD

Universitatea
„1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia/“1
Decembrie
1918” University of Alba-Iulia, Romania

Alina-Cristina CONSTANTIN

Lect. univ. dr./Lect. PhD

Universitatea
Babeș-Bolyai din Cluj, Centrul Universitar Reşiţa /
Babeș-Bolyai University of Cluj, University Centre Resita

György GÁSPÁR

Psiholog și psihoterapeut/ Psychologist and psychotherapist

Preşedinte
– Asociaţia Multiculturală de Psihologie şi
Psihoterapie/ President – Multicultural Association of Psychology
and Psychotherapy, Romania

Ioana-Eva CĂDARIU

Psiholog Asist drd./ Psychologist

Assistant PhD Student

Universitatea
„Tibiscus” din Timişoara; Universitatea de Vest
din Timişoara; Institutul de Psihoterapie, Consiliere
psihologică şi Supervizare clinică (IPCS)/
“Tibiscus” University of Timisoara; West University of
University; The Institute of Psychotherapy, Psychological
Counselling and Clinical Supervision (IPCS)

Tabita-Ligia PINTEA

Asist. univ. / Assistant

Universitatea
„Tibiscus” din Timişoara;Universitatea de Vest
din Timişoara /“Tibiscus” University of
Timisoara; West University of University