Conference Registration/ Înregistrare conferinţă

Termen  pentru înregistrare: 31 MAI 2022/ Deadline registration: 31 MAY 2022

Fiecare participant va completa formularul de înregistrare şi îl va trimite pe adresa de email: ipcs.psy@gmail.com, împreună cu dovada plăţii.

Each Participant will fill in the registration form and send it to the email address: ipcs.psy@gmail.com, together with the payment proof.

 

Fiecare participant va plăti taxa de 500 lei, chiar dacă prezintă sau nu o lucrare în cadrul conferinţei.

Each participant will pay the conference fee of 500 lei (100 euros), even if the participant has a paper or not.

 

Taxa de participare va fi achitată în contul/ The fee will be paid to:

INSTITUTUL DE PSIHOTERAPIE, CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

ȘI SUPERVIZARE CLINICĂ (IPCS)

C.I.F. 42273685

RO30RZBR0000060021721257

RAIFFEISEN BANK REȘIȚA

Subiect plată: Conferinta. Nume participant XY/ Payment subject: Conference. Participant’s name XY

Registration form/ Formular înregistrare