Termen pentru trimiterea lucrărilor:  31 MAI 2022/ Paper submission deadline: 31 MAY 2022

Participanţii pot trimite lucrări ştiinţifice (maxim 2 lucrări/participant), de maxim 10 pagini, la adresa de email: ipcs.psy@gmail.com. Fiecare autor va plăti taxa de participare la conferinţă (chiar dacă sunt doi sau mai mulţi autori per lucrare).

Participants may send papers (maximum 2 papers/participant), with a maximum length of 10 pages, to the email address: ipcs.psy@gmail.com. Each author will pay the conference fee (even if there are two or more authors per paper).

Lucrările vor fi publicate în limba engleză şi vor fi incluse în următoarele SECŢIUNI:

  1. Supervizare clinică;
  2. Psihologie şi psihoterapie;

Papers will be written in English and can be included in the following SECTIONS:

  1. Clinical Supervision;
  2. Psychology and psychotherapy;

Din lucrările prezentate în cadrul conferinţei, vor fi selectate lucrări pentru a fi publicate în International Journal of Supervision in Psychotherapy (www.ijsp.eu).

From the papers presented in the conference a number of papers will be selected to be published in the International Journal of Supervision in Psychotherapy (www.ijsp.eu).

Template paper