Comitet de organizare / Organizing committee

 

 

Preşedinte CISP / ICSP President

Loredana-Ileana VÎŞCU

Prof. univ. dr./ Prof. PhD

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara; Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS); Asociaţia Europeană de Psihoterapie Integrativă (EAIP)/ “Tibiscus” University of Timisoara, Romania; The Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS); The European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP); (Romania)

 

Vicepreşedinte
CISP / IPCS Vice-president

Clifton Edward WATKINS Jr.

Prof. univ. dr./Prof. PhD

Universitatea de Nord Texas, Denton, SUA; Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS); / The University of North Texas in Denton, Texas, U.S.A.; The Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS)

 

Vicepreşedinte CISP / ICSP Vice-president

Ioana-Eva CĂDARIU

Psiholog Asist drd./ Psychologist

Assistant PhD Student

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara; Universitatea de Vest din Timişoara; Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS)/ “Tibiscus” University of Timisoara; West University of Timisoara; The Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS)

 

Membri/Members

Alina Oana MORAR ZAMOŞTEANU

Conf. univ. dr./ Assoc. prof. PhD

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara; Asociația de Terapie Familială și de Cuplu Timișoara/“Tibiscus” University of Timisoara; The Association of Family and Couple Therapy; (Romania)

Cornelia-Ecaterina CORNEAN

Traducător și interpret/ Translator and interpret

Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS) / The Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS); (Romania)

Ionela-Larisa  BUCUR

Psiholog/ Psychologist

Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS); Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă (ACCPI)/ The Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS); Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy (ACCPI); (Romania)

Mihaela-Ramona PĂTCAŞ

Psiholog/ Psychologist

Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS); Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă (ACCPI)/ The Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS); Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy (ACCPI); (Romania)