Comitet de organizare / Organizing committee

 

 

Preşedinte CISP / ICSP President

Loredana-Ileana VÎŞCU

Prof. univ. dr./ Prof. PhD

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara; Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS); /“Tibiscus” University of Timisoara; The Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS)

 

Vicepreşedinte CISP / IPCS Vice-president

Ramona RĂDUCAN

Lect. Univ. Dr./ Lect. PhD

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia/ “1 Decembrie 1918” University of Alba-Iulia;

 

Vicepreşedinte CISP / ICSP Vice-president

Ioana-Eva CĂDARIU

Psiholog Asist drd./ Psychologist Assistant PhD Student

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara; Universitatea de Vest din Timişoara; Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS)/ “Tibiscus” University of Timisoara; West University of University; The Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS)

 

Membri/Members

Cornelia-Ecaterina CORNEAN

Traducător și interpret; Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS) / Translator and interpret; The Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS)

Ionela-Larisa  BUCUR

Psiholog/ Psychologist

Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS); Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă/ The Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS); Association
of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy

Ramona IOCŞA PORA

Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS) / The Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS)

Elisaveta PARASCHIV

Psiholog/ Psychologist

Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS); Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă/ The Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS); Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy

Mihaela-Ramona PĂTCAŞ

Psiholog/ Psychologist

Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS); Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă/ The Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS); Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy