VINERI 10 IUNIE 2022/ FRIDAY 10TH JUNE 2022

 

Orele/Hours

KEY SPEAKERS – SESIUNE LUCRĂRI / PAPER SESSION

 

16.15-16.45

Formarea supervizorilor bazată pe competenţe / Competency-based training of supervisors

Dr. Loredana-Ileana VÎŞCU este psiholog şi psihoterapeut, formator și supervisor în psihoterapie integrativă, profesor la Universitatea “Tibiscus” din Timişoara, preşedinte al Institutului de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS) şi vice-preşedinte al Asociaţiei de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă (ACCPI). Dr. Loredana-Ileana Vîşcu este prorector al Universității “Tibiscus” din Timişoara și director al Centrului de Cercetări Calitative în Consiliere și  Psihoterapie. Activitatea sa didactică și științifică este concretizată în numeroase lucrări și cărți, fiind şi co-autor al Modelului Integrativ Strategic în Psihoterapie. Loredana-Ileana Vîşcu este: Chartered member with AFBPsS Associate Fellow şi supervizor în cadrul British Psychology Society U.K. (BPS); formator și supervisor în: EAIP (European Association of Integrative Psychotherapy); EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and Young People); FPR (Federația Română de Psihoterapie); și CPR (Colegiul Psihologilor din România). De asemenea, este membru în: APA (The American Psychologists’ Association), SEPI (The Society for the Exploration of Psychotherapy Integration), APR (Asociaţia Psihologilor din România). Loredana-Ileana Vîșcu este psihoterapeut certificat de către Asociația Europeană de Psihoterapie (EAP) și este editor-șef al International Journal of Supevision in Psychotherapy./

Loredana-Ileana VÎŞCU PhD is a psychologist and psychotherapist, a trainer and supervisor in integrative psychotherapy, a professor at “Tibiscus” University of Timisoara, the president of the Institute of Psychotherapy, Psychological Counseling and Clinical Supervision (IPCS) and the vice-president of Association of Integrative Research, Counseling and Integrative Psychotherapy (ACCPI). Loredana-Ileana Vîşcu PhD is vice-rector of the “Tibiscus” University of Timişoara and director of the Center for Qualitative Research in Counseling and Psychotherapy within the same institution. Her didactic and scientific activity counts numerous papers and books, being also co-author of the Integrative Strategic Model in Psychotherapy. Loredana-Ileana Vîşcu is: Chartered member with AFBPsS Associate Fellow and supervisor within the British Psychology Society U.K. (BPS); a trainer and supervisor: EAIP (European Association of Integrative Psychotherapy); EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and Young People); FRP (Romanian Federation of Psychotherapy); and CPR (Romanian Psychologists’ College). She is also a member of: APA (The American Psychologists ’Association), SEPI (The Society for the Exploration of Psychotherapy Integration), APR (Association of Romanian Psychologists). Loredana-Ileana Vîșcu holds the European Certificate of psychotherapy, from the European Association for Psychotherapy (EAP) and is the editor-in-chief of the International Journal of Supervision in Psychotherapy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Clifton WATKINS, Jr. Texas, USA, este profesor universitar doctor în cadrul Universităţii din Texas de Nord, Denton, Texas. Principalele sale interese sunt supervizarea în psihoterapie, cât şi teoriile integrative şi psihoanalitice, practica şi cercetarea în psihoterapie integrativă. Este editor al jurnalului Handbook of Psychotherapy Supervision (1997), co-editor (împreună cu Derek Milne) al jurnalului Wiley International Handbook of Clinical Supervision (2014), şi co-autor (împreună cu C. H. Patterson) al volumului Theories of Psychotherapy (1996). De asemenea, Clifton Edward Watkins, Jr. este: Fellow al Diviziilor 29 (Psihoterapie) şi 17 (Consiliere şi Psihologie) din cadrul Asociaţiei Americane de Psihologie (APA). Clifton Edward Watkins, Jr. face parte din consiliul ştiinţific al Centrului de Cercetări Calitative în Consiliere şi Psihoterapie. De asemenea este formator şi supervisor în cadrul Institutului de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS) şi editor adjunct al International Journal of Supervision in Psychotherapy.

Clifton Edward WATKINS, Jr., received his Ph.D. in counseling psychology from the University of Tennessee, Knoxville. He is Professor of Psychology, Department of Psychology, University of North Texas, Denton. His primary professional interests focus on psychotherapy supervision and psychoanalytic theory, practice, and research. His specific supervision interests focus on psychoanalytic, trans-theoretical, and common factors perspectives. He is editor of the Handbook of Psychotherapy Supervision (1997) and co-editor (with Derek Milne) of the Wiley International Handbook of Clinical Supervision (2014). He is a Fellow of Divisions 29 (Psychotherapy) and 17 (Counseling Psychology) of the American Psychological Association. He is also a trainer and supervisor within the Institute of Psychotherapy, Psychological Counseling and Clinical Supervision (IPCS) and the associate editor of the International Journal of Supervision in Psychotherapy.

Drd. Ioana-Eva CĂDARIU este psiholog clinician, psihoterapeut cu formare în psihoterapie integrativă, psihoterapie familial sistemică și cu specializare în psihoterapie de cuplu centrată pe emoții. În present este director al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră la Universitatea „Tibiscus” din Timișoara și student doctorand la Universitatea de Vest din Timișoara. Drd Ioana-Eva Cădariu este vicepreședinte al Institutului de Psihoterapie, Consiliere Psihologică și Supervizare Clinică (IPCS), membru în Colegiul Psihologilor din România (CPR), psiholog clinician autonom. În ultimii ani Drd. Ioana-Eva Cădariu a publicat articole în domeniul psihoterapiei, fiind și co-coordonator al seriei de volume Studii în psihoterapie, Editura Universul Academic București./

Ioana-Eva CĂDARIU PhD student, is a clinical psychologist, a psychotherapist with training in integrative psychotherapy, systemic family psychotherapy and specialized in emotional-focused couple psychotherapy. She is currently the director of the Centre for Career Counselling and Guidance at the “Tibiscus” University of Timisoara and a doctoral student at the West University of Timisoara. Ioana-Eva Cădariu is also the vice-president of the Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS), a member of the Romanian College of Psychologists (CPR) and an independent clinical psychologist. Curing the last years Ioana-Eva Cădariu has published papers in the field of psychotherapy, being also the co-coordinator of the series of volumes Studies in Psychotherapy, Universul Academic Publishing House of Bucharest.

 

16.45-17.15

 

Folosirea terapeutică a self-ului în supervizare/ The therapeutic use of self in supervision

Dr. Linda FINLAY este psihoterapeut și supervisor în orientarea integrativă centrată pe relație și predă psihologie și consiliere la Open University, în Marea Britanie. Dr. Linda Finlay a publicat numeroase cărți și lucrări: Relational integrative psychotherapy (Wiley); Practical ethics in counselling and psychotherapy (Sage) și The therapeutic use of self in counselling and psychotherapy (Sage). Interesele sale de cercetare include explorarea experienței traumatice, dizabilitatea și aplicarea abordărilor reflexive, relaționale. În present dr. Linda Finlay este editorul European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy. /

Linda FINLAY PhD is a relational-centred Integrative Psychotherapist and Supervisor. She also teaches psychology and counselling at the Open University, UK. She has published numerous books and articles including: Relational integrative psychotherapy (Wiley) and Practical ethics in counselling and psychotherapy (Sage) andThe therapeutic use of self in counselling and psychotherapy (Sage). Her research interests include exploring the lived experience of trauma and disability and the application of reflexive, relational approaches. She is currently the Editor of the European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy.

17.15-17.45

 

Educaţia “second life” şi supervizarea în mediul virtual/ Second life-teaching and supervision in a digital world

Oana Maria POPESCU este președinte fondator al Asociației de Cercetare, Consiliere și Psihoterapie Integrativă și  psihoterapeut integrativ, formator și supervizor, coordonator al standardelor de formare și co-președinte al comisiei de acreditare a Asociației Europene de Psihoterapie Integrativă, membru al comisiei de etică a Federației Române de Psihoterapie. Predă psihoterapia integrativă, psihoterapia copilului, psihoterapii expresive și hipnoterapie, autoare a numeroase cărți și articole în domeniul psihoterapiei integrative, co-creator al abordării integrative strategice în psihoterapie. Membră a Societății pentru Explorarea Integrării în Psihoterapie, a Asociației Psihologilor Americani, a Asociației Europene de Psihoterapie, a Societății Internaționale de Psihologie Politică./

Oana Maria POPESCU is the founding president of the Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy. She is an integrative psychotherapist, trainer and supervisor, training standards officer and co-chair of the membership committee of the European Association for Integrative Psychotherapy, a member of the ethics committee of the Romanian Psychotherapy Federation. She teaches integrative psychotherapy, child psychotherapy, expressive psychotherapies and hypnotherapy, she authored many books and articles in the field of integrative psychotherapy and is the co-creator of the integrative strategic psychotherapy approach. She is a member of the Society for the Exploration of Psychotherapy Integration, the American Psychological Association, the European Association of Psychotherapy, the International Society for Political Psychology.

17.45-18.15

 

Realizări şi provocări pentru supervizarea clinic bazată pe competenţe/ Accomplishments and Challenges for Competency-based Clinical Supervision

Dr. Carol FALENDER este coautor al cărților despre supervizarea clinică: Clinical Supervision: A Competency-based Approach (2004; a douaediție, 2021), Getting the Most Out of Clinical Training and Supervision: A Guide for Practicum Students and Interns (2012) The Essentials of Competency-based Clinical Supervision (2017), co-editor al Casebook for Competency-based Clinical Supervision toate scrise împreună cu Edward Shafranske; Multiculturalism and Diversity in Clinical Supervision: A Competency-based Approach (2014) editată împreună cu Edward Shafranske și Celia Falicov și Consultation in Psychology: A Competency-based Approach (2020) cu Edward Shafranske. Dr. Carol Falender a coordonat workshop-uri și simpozioane la nivel internațional, a condus programe de formare acreditate de către Asociația Psihologilor Americani (APA) și a prezidat Grupul operativ de supervizare al Consiliului pentru Afaceri Educaționale al APA. Ea a fost nominalizată de către Asociația Americană de Psihologie pentru contribuțiile inovatoare la practica supervizării clinice, iar în 2018 a primit premiul Distinguished Career Contributions to Education and Training in Psychology Award de la American Psychological Association./

Carol FALENDER PhD is co-author of books on clinical supervision: Clinical Supervision: A Competency-based Approach (2004; second edition, 2021), Getting the Most Out of Clinical Training and Supervision:  A Guide for Practicum Students and Interns (2012) The Essentials of Competency-based Clinical Supervision (2017), co-editor of Casebook for Competency-based Clinical Supervision and all with Edward Shafranske;  Multiculturalism and Diversity in Clinical Supervision:  A Competency-based Approach (2014) edited with Edward Shafranske and Celia Falicov and Consultation in Psychology:  A Competency-based Approach (2020) with Edward Shafranske.  She has conducted workshops and symposia internationally, directed APA approved training programs and chaired the Supervision Guidelines Task Force of the Board of Educational Affairs of APA.She received a Presidential Citation from the American Psychological Association for innovative contributions to the practice of clinical supervision, and in 2018 received the Distinguished Career Contributions to Education and Training in Psychology Award from the American Psychological Association. 

 

18.15-18.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gst@gestalttheory.net

Lucrul împreună, lucrul unul împotriva celuilalt şi lucrul fără celălalt în terapie şi supervizare. O viziune din punctul de vedere al psihologiei Gestalt asupra structurii şi dinamicii relaţiei terapeutice. / Working together, working against each other, and working past each other in therapy and supervision. A Gestalt psychological view on structure and dynamics of the therapeutic relationship

Dr. Thomas FUCHS este psiholog clinician și psihoterapeut şi lucrează în cabinetul privat din Bonn, Germania, având formare terapeutică în Terapie Psihodinamică și Psihoterapie Teoretică Gestalt. În timp ce lucra în cadrul Departamentului de psihologie al Universității din Bonn, el a dezvoltat și publicat un chestionar privind rezultatul terapiei (Bonner Fragebogen für Therapie und Beratung). Psihoterapia sa se concentrează pe tulburările de alimentație, care este, de asemenea, principalul său interes actual de cercetare. Dr. Thomas Fuchs a publicat pe tema tulburărilor de alimentație, Psihoterapia Teoretică Gestalt / psihanaliză, cercetarea în psihoterapie, alianța de lucru în psihoterapie și superizare clinică. Dr. Thomas Fuchs este membru al Consiliului de Administrație al organizației internaționale multidisciplinare „Society for Gestalt Theoryandits Applications” (GTA); est asociat şi formator al Asociației Austriace de Psihoterapie Teoretică Gestalt și editor adjunct al jurnalului de psihoterapie „Phänomenal – Zeitschrift für Gestalttheoretische Psychotherapie”. Contact: thomasfuchspsycho@t-online.de

Thomas FUCHS, PhD, is a clinical psychologist and psychotherapist working in private practice in Bonn, Germany. He is educated and trained in Psychodynamic Therapy and Gestalt Theoretical Psychotherapy, in whose further development he has played a significant role since many syears. While working at the psychological department of the university in Bonn, he developed and published a therapy outcome/ process questionnaire (Bonner Fragebogen für Therapie und Beratung). His psychotherapy focuses on eating disorders, which is as well his main current research interest. His publications are foremost on the topic of eating disorders, comparing Gestalt Theoretical Psychotherapy / psychoanalysis and psychotherapy research, and on the working alliance in psychotherapy and clinical supervision. He is a longstanding member of the Board of Directors of the international multidisciplinary „Society for Gestalt Theory and its Applications“ (GTA). He is associated to the teaching faculty of the Austrian Association of Gestalt Theoretical Psychotherapy and associate editor of the psychotherapy journal „Phänomenal – Zeitschrift für Gestalttheoretische Psychotherapie“.
Contact:
thomasfuchspsycho@t-online.de

Dr. Gerhard STEMBERGER, din Viena (Austria) și Berlin (Germania), este sociolog, psihoterapeut teoretic Gestalt și supervizor clinic. Înainte de a face din psihoterapie principalul său domeniu de activitate, a condus o instituție de cercetare științifică multidisciplinară din Viena. De multă timp, obiectivul principalal dr. Gerhard Stemberger a fost dezvoltarea aplicării clinico-psihoterapeutice a psihologiei Gestalt în forma specifică a psihoterapiei teoretice Gestalt, fiind și formator al Asociației Austriace de Psihoterapie Teoretică Gestalt (ÖAGP). Timp de mulți ani a fost președintele Societății internaționale multidisciplinare pentru Teoria Gestalt și aplicații (GTA), unde este şi membru al consiliului consultativ, și director executiv și coeditor al „Gestalt Theory – An International Multidisciplinary Journal” (De Gruyter / Sciendo). Dr. Gerhard Stembergher este co-fondator și co-editor al revistei de psihoterapie „Phänomenal – Zeitschrift für Gestalttheoretische Psychotherapie“. Cărțile și publicațiile sale acoperă o gamă largă de subiecte relevante din punct de vedere clinic, inclusiv psihopatologie, teoria psihoterapiei, conștiința divizată și subiecte conexe. Contact: gst@gestalttheory.net

Gerhard STEMBERGER, PhD, Vienna (Austria) and Berlin (Germany), is a sociologist, Gestalt Theoretical psychotherapist and clinical supervisor. Before making psychotherapy his main field of work, he headed a multidisciplinary scientific research institution in Vienna. For a long time now his main focus has been the further development of the clinical-psychotherapeutic application of Gestalt psychology in the specific form of Gestalt Theoretical Psychotherapy. He is a member of the teaching faculty of the Austrian Association of Gestalt Theoretical Psychotherapy (ÖAGP). For many years he was the chairman of the international multidisciplinary Society for Gestalt Theory and its Applications (GTA), of which he is still a member of the advisory board, and executive and co-editor of „Gestalt Theory – An International Multidisciplinary Journal“ (De Gruyter / Sciendo). He is co-founder and co-editor of the psychotherapy journal „Phänomenal – Zeitschrift für Gestalt theoretische Psychotherapie“. His book and journal publications cover a widerange of clinically relevant topics, including psychopathology, psychotherapy theory, divided consciousness and related topics. Contact: gst@gestalttheory.net

 

18.45-19.15

 

Cadre de competenţe profesionale în psihologia internaţională: Aplicaţii ale psihologiei muncii în formarea psihologilor clinicieni/ Professional competencies in international psychology: Applications of occupational psychology in the training of clinical psychologists

Dr. Dragoș Iliescu este professor universitar în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, unde conduce și școala doctorală – și de asemenea Profesor Extraordinar în cadrul Universității din Stellenbosch. Pe lângă cariera sa academică a fost active în consultanță de-a lungul ultimilor 20 de ani, fiind implicat sau conducând un număr de proiecte importante legate de testarea și evaluarea psihologică și educațională, în context comerciale sau guvernamentale, în Europa, Asia, Africa și America de Sud. Interesele sale de cercetare se grupează în jurul a două mari domenii: psihologia aplicată în context ocupațional și în probleme de capital uman și testarea și evaluarea psihologică și educațională (cu o componentă intercultural puternică). Dragoș Iliescu a servit în diverse capacități oficiale pentru un număr de asociații profesionale naționale și internaționale; este fostul Președinte (Past-President) al International Test Commission (ITC) și actualul Președinte al Diviziei 2 (Evaluare Psihologică și Educațională) al Asociației Internaționale de Psihologie Aplicată. Este Editor-Șef al European Journal of Psychological Assessment și este autor a peste 100 de articole științifice, capitole de carte și cărți, printer altele fiind coordonator, împreună cu alți prestigioși colegi, al volumului premiat internațional ”International Handbook of Testing and Assessment”, publicat în 2016 la Oxford University Press și autorul monografiei ”Adapting Tests in Linguistic and Cultural Situations”, publicat în 2018 la Cambridge University Press./

Dragoş ILIESCU PhD is a Professor of Psychology with the University of Bucharest. He has been active as a consultant for the past more than 20 years, being involved in and having led important projects related to tests, testing and assessment (among them more than 100 test adaptation projects), mainly in South-Eastern Europe, but also in South-East Asia, Africa, the Middle East and South America. Dragoș Iliescu has served in various capacities for a number of national and international professional associations; among others, he is the immediate Past-President (2016-2018) of the International Test Commission (ITC), an Executive Committee member and Treasurer of the European Association for Work and Organizational Psychology (EAWOP), and the President-Elect of the Division 2 (Psychological Assessment and Evaluation) of the International Association of Applied Psychology (IAAP). He is the Editor for the European Journal of Psychological Assessment, and the author of over 100 scientific papers, book chapters and books, among them (as co-Editor) the acclaimed ITC International Handbook of Testing and Assessment, published in 2016 by Oxford University Press, and an important monography on test adaptation (Adapting tests in linguistic and cultural situations) published by Cambridge University Press.His research interests group around two domains:(1) psychometrics: psychological and educational assessment, tests and testing (with an important cross-cultural component), and (2) work, industrial and organizational psychology (with an important focus on measurement in selection and occupational health).

 

SÂMBĂTĂ 11 IUNIE 2022/ SATURDAY 11TH JUNE 2022

 

Orele/Hours

KEY SPEAKERS – SESIUNE LUCRĂRI / PAPER SESSION

 

09.00-09.30

Comunicare și comportamentul supervizorului/ Communication and the supervisor’s behaviour

Dr. Radu RĂDUCAN este rectorul Universității „Tibiscus” din Timișoara, profesor universitar, inginer, doctor în economie specializarea management, formator atestat pentru programe de formare profesională – cursuri de formare, specializare sau perfecționare cu persoane adulte. Preocupările sale didactice și științifice includ: comunicare și relații umane, management, cultură organizațională, resurse umane, administrația publică, dezvoltare abilități și capacități, etică profesională etc. Activitatea sa publicistică include manuale pentru studenți, volume de specialitate în domeniile: managementul resurselor umane, managementul afacerilor și comunicare organizațională, numeroase lucrări prezentate în cadrul unor simpozioane naționale și internaționale. Activitatea de cercetare include mai mult de 50 de contracte de cercetare ştiinţifică elaborate în colaborare cu alţi colegi universitari, în care a participat ca membru al echipei de cercetare (29) și ca manager de proiect (23)./

Radu RĂDUCAN PhD is the rector of the ”Tibiscus” University of Timisoara, a university professor holding a PhD in economics, management major and a trainer in different professional training programs – training courses, professional development and training programs for adults. His didactic and scientific interests include: communication and human relationship, management, organizational culture, human resources, public administration, development of skills and abilities, professional ethics, etc. His publishing activity includes textbooks for students, volumes in the fields of: human resources, business management and organizational communication, numerous works presented in national and international symposiums and conferences. The research activity includes more than 50 scientific research contracts developed in collaboration with other faculty, where he participated as a member (29) of the research team and as a project manager (23).

09.30-10.00

 

 

Educația despre moarte și formarea viitorilor psihoterapeuți/Education for death and the training of future psychotherapists

Dr. Mihaela BUCUŢĂ este conferențiar la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Catedra de Psihologie, coordonând și programul de master în Psihologie Clinică, Consiliere psihologică și Psihoterapie. Dr. Mihaela Bucuță este psihoterapeut, trainer și supervizor la ARPşiC (Asociaţia Română de Psihodramă Clasică), președinte ARPşiC din 2015. De asemenea, Dr. Mihaela Bucuță are competențe și expertiză în elaborarea programelor de intervenție în domeniul violenței interpersonale, și construirea de echipe multidisciplinare în violența interpersonal și nondiscriminare în Sistemul de Sănătate al României. Interesele sale de cercetare din ultimii zece ani se concentrează pe depresie, violență, traumă, educație pentru moarte, psihoterapie, metodologia cercetării calitative în psihologie./

Mihaela BUCUŢĂ PhD is an Associate professor at the University Lucian Blaga of Sibiu, Department of Psychology. She coordinates the master degree program in Clinical Psychology, Psychological Counselling and Psychotherapy. She is a psychotherapist, trainer and supervisor at ARPsiC (The Romanian Classical Psychodrama Association) and the president of ARPsiC since 2015. She has expertise and competence in elaborating intervention programs in the field of interpersonal violence, and in building multi-disciplinary teams in interpersonal violence and non-discrimination in the Health System of Romania. Her research interests over the last ten years focused on depression, violence, trauma, education for death, psychotherapy, methodology of qualitative research in psychology.

10.00-10.30

 

 

Supervizarea intervenţiilor de consiliere din cadrul centrelor de consiliere şi orientare în carieră din universităţi/

Supervising counselling intervention inside university counselling and career orientation centres

Drd. Ioana-Eva CĂDARIU este psiholog clinician, psihoterapeut cu formare în psihoterapie integrativă, psihoterapie familial sistemică și cu specializare în psihoterapie de cuplu centrată pe emoții. În prezent este director al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră la Universitatea „Tibiscus” din Timișoara și student doctorand la Universitatea de Vest din Timișoara. Drd Ioana-Eva Cădariu este vicepreședinte al Institutului de Psihoterapie, Consiliere Psihologică și Supervizare Clinică (IPCS), membru în Colegiul Psihologilor din România (CPR), psiholog clinician autonom. În ultimii ani Drd. Ioana-Eva Cădariu a publicat articole în domeniul psihoterapiei, fiind și co-coordonator al seriei de volume Studii în psihoterapie, Editura Universul Academic București./

Ioana-Eva CĂDARIU PhD student, is a clinical psychologist, a psychotherapist with training in integrative psychotherapy, systemic family psychotherapy and specialized in emotional-focused couple psychotherapy. She is currently the director of the Centre for Career Counselling and Guidance at the “Tibiscus” University of Timisoara and a doctoral student at the West University of Timisoara. Ioana-Eva Cădariu is also the vice-president of the Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS), a member of the Romanian College of Psychologists (CPR) and an independent clinical psychologist. Curing the last years Ioana-Eva Cădariu has published papers in the field of psychotherapy, being also the co-coordinator of the series of volumes Studies in Psychotherapy, Universul Academic Publishing House of Bucharest.

 

10.30-11.00

 

Rolul supervizării în formarea şi psihoterapia analitică/ The role of supervision in training and in analytic psychotherapy

Dr. Gabriel Cosmin BALACI, este psiholog principal și supervizor și lector la Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad. Are diploma de doctor în psihanaliză și psihopatologie obținută la Universitatea Paris 7 și o diplomă de master de la Universitatea din Bretagne Occidentale (UBO), Franța. De asemenea, a studiat psihologia sistemică familială și psihologia copilului și familiei. Gabriel Cosmin Balaci este formator în cadrul Institutului de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinic (IPCS)./

Gabriel Cosmin BALACI, PhD, is a senior psychologist and supervisor and a lecturer at the „Vasile Goldis” West University of Arad. He has a PhD in Psychoanalysis and Psychopathology obtained at the Paris 7 University and a Masters diploma from the University of Bretagne Occidentale (UBO), France. He has also studied family and systemic psychology and child and family psychology. Gabriel Cosmin Balaci is a trainer within the Institute of Psychotherapy, Psychological Counselling and Clinical Supervision (IPCS)

 

11.00-11.30

 

Aspecte antropologice ale psihoterapiei şi supervizării/ Antropological aspects of psychotherapy and supervision

Dr. Zeno GOZO este profesor universitar la Universitatea “Tibiscus” din Timişoara, cu doctorat în filosofie. A absolvit în 1998 Institutul de Învăţământ Superior de Specialitate, profilul Socio-Pedagogie din Dortmund, Germania, iar în 2007 a obţinut diploma de doctor în Filosofie la Universitatea de Vest din Timişoara. Este psihoterapeut autonom specialist cu drept de liberă practică, conform Colegiului Psihologilor din România în abordarea terapie sistemică și de familie. De asemenea, este consilier de specialitate în consiliere experienţială individuală şi de grup şi consiliere de unificare experienţială deţinând un certificat pentru formarea formatorilor. Domeniile sale de specializare și interese includ: filozofie, etică și deontologie, antropologie, estetică, istoria psihologiei, referințe filozofice la psihologie, terapia sistemică de familie, dezvoltări constructiviste și construcționiste./

Zeno GOZO PhD is a university professor at the “Tibiscus” University of Timisoara, with a PhD in Philosophy. He graduated in 1998 the Institute of Specialized Higher Education, the Socio-Pedagogy profile from Dortmund, Germany, and in 2007 he obtained a PhD diploma in Philosophy from the West University of Timisoara. He is an independent specialist psychotherapist with the right of free practice according to the Romanian Psychologists College in the Systemic and family therapy approach. He is also a specialist counsellor in Individual and group experiential counselling and experiential unification counselling owning a certificate for training trainers. His areas of specialization and interests include: philosophy, ethics and deontology, anthropology, aesthetics, history of psychology, philosophical references to psychology, systemic family therapy, constructivist and constructionist developments.

 

11.30-12.00

 

 

Dezvoltarea abilităţilor de media literacy la persoane private de libertate/ The development of media literacy abilities of imprisoned people

Dr. Alina Oana MORAR ZAMOŞTEANU este psihoterapeut, formator-supervizor și președinte al Asociației de Terapie Familialăși de Cuplu Timișoara, conferențiar universitar și decan al Facultății de Psihologie, Universitatea “Tibiscus din Timișoara. Alina Oana Morar-Zamoșteanu este doctor în psihologie (2004) şi absolventă a Facultății de Sociologie și Psihologie (1997), Universitatea de Vest din Timișoara./

Alina Oana MORAR ZAMOŞTEANU PhD is a psychotherapist, trainer and supervisor and the president of the Association of Family and Couple Therapy of Timisoara. She is also the dean and associate professor at the Faculty of Psychology, “Tibiscus University of Timisoara. She holds a PhD in Psychology (2004) and is a graduate of the Faculty of Sociology and Psychology (1997), West University of Timisoara.

Dr. Daniel MURANYI psiholog și psihoterapeut și doctor în psihologie. Ca psihoterapeut este specializat în hipnoterapie și psihoterapie sistemică a individului, cuplului și familie și terapie focusată pe emoții. Este lector în cadrul Facultății de Psihologie a Universității „Tibiscus” din Timișoara și susține și moderează cursuri și workshop-uri ce se adresează atât specialiștilor (ca trainer de formatori), cât și publicului larg interesat, activități orientate spre psihoterapia individului, cuplului și familiei, hipnoză și hipnoterapie, autocunoaștere și dezvoltare personală. /

Daniel MURANYI PhD is psychologist and psychotherapist with a PhD in psychology. As a psychotherapist he specialized in hypnotherapy; in individual, couple and family systemic psychotherapy and in emotion-focused therapy. He is a lecturer at the Faculty of Psychology of the “Tibiscus” University of Timisoara and he also coordinates and  moderates courses and workshops for specialists (as a trainer of trainers) and for the general public, activities aimed at individual, couple and family psychotherapy, hypnosis and hypnotherapy, self-knowledge and personal development.

Dr. Oana DĂU-GAȘPAR este psihoterapeut în terapie de familie și terapie focusată pe emoții, psiholog clinician și psiholog educational, fiind lector universitar la Facultatea de Psihologie din cadrul Universității „Tibiscus” din Timișoara, membru al Asociației de Terapie Familială și de Cuplu Timișoara, trainer certificat CNFPA. De asemenea, dr. Oana Dău-Gașpar activează ca expert în strategie educațională comunitară în diverse proiecte europene. Interesele sale profesionale include studiul relațiilor de atașament în copilărie și la vârsta maturității, specificul interacțiunilor în cadrul social media, promovarea integrării sociale a grupurilor defavorizate prin intermediul schimbării de atitudine și educației comunitare./

Oana DĂU-GAȘPAR PhD is a psychotherapist in family therapy and emotion-focused therapy, a clinical psychologist and an educational psychologist. She is a university lecturer at the Faculty of Psychology, “Tibiscus” University of Timisoara; she is a member of the Family and Couple Therapy Association of Timisoara, a CNFPA certified trainer and she works as an expert in community educational strategy in various European projects. Her professional interests include the study of attachment relationships in childhood and adulthood, the specifics of interactions in social media, promoting the social integration of disadvantaged groups through a change of attitude and community education.