Conferinţa Internaţională „Supervizarea în psihoterapie”

Conferinţa Internaţională „Supervizarea în psihoterapie” a ajuns la a 4-a ediţie este organizată de Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS) şi de Universitatea „Tibiscus” din Timişoara din anul 2021, respectiv de Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă (ACCPI) şi de Universitatea „Tibiscus” din Timişoara în anii 2019 şi 2018 în colaborare cu diferite organizaţii şi instituţii de învăţământ şi de cercetare naţionale şi internaţionale. Obiectivul acestui eveniment este de a reuni, pentru câteva zile, practicieni, specialişti din domeniul psihologiei şi psihoterapiei, în mod special din domeniul supervizării clinice, însă fără a exclude colegii din domeniile conexe: asistenţă socială, teologie, filosofie, medicină, informatică şi chiar şi inginerie. Scopul este acela de a-i susţine  în diseminarea rezultatelor cercetărilor, în comunicarea interdisciplinară şi împărtăşirea cunoştinţelor cu intenţia de a contribui la dezvoltarea profesională a practicienilor, specialiştilor şi academicilor. Lucrările autorilor sunt publicate în volume de studii, în jurnalul International Journal of Supervision in psychotherapy (www.ijsp.eu) sau în volume proceedings ale conferinţei.

The International Conference “Supervision in Psychotherapy” has reached its 4th edition and is organized by the Institute of Psychotherapy, Psychological counselling and Clinical supervision (IPCS) and the “Tibiscus” University of Timisoara since 2021, respectively by the Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy (ACCPI) and the “Tibiscus” University of Timisoara in 2019 and 2018,  in collaboration with various national and international educational and research organizations and institutions. The aim of this event is to bring together, for a few days, specialists from the field of psychology and psychotherapy, especially from the field of clinical supervision, but without excluding colleagues from related fields: social work, theology, philosophy, medicine, computer science and even engineering. The scope is to support specialists in disseminating research results, in interdisciplinary communication and sharing knowledge with the intention of contributing to the professional development of practitioners, specialists and academics. The authors’ selected papers are published in study volumes, in the International Journal of Supervision in Psychotherapy (www.ijsp.eu) or in conference proceedings.

Conferinţa Internaţională „Supervizarea în Psihoterapie” – ediţia a IV-a 
The International Conference “Supervision in psychotherapy” – 4th edition

 

Perioadă / Period: 10-12 June 2022

Locaţie/ Location: ONLINE – on ZOOM

Informaţii despre înregistrare vor fi disponibile în curând / Information about the Conference registration will be available soon.

ICSP President

Prof. Loredana-Ileana VÎŞCU PhD