Conferinţa Internaţională „Supervizarea în psihoterapie”

Conferinţa Internaţională „Supervizarea în psihoterapie” este organizată de Institutul de Psihoterapie, Consiliere psihologică şi Supervizare clinică (IPCS) şi de Universitatea „Tibiscus” din Timişoara în anul 2021, respectiv de Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă (ACCPI) şi de Universitatea „Tibiscus” din Timişoara în anii 2019 şi 2018 în colaborare cu diferite organizaţii şi instituţii de învăţământ şi de cercetare naţionale şi internaţionale. Obiectivul acestui eveniment este de a reuni, pentru câteva zile, practicieni, specialişti din domeniul psihologiei şi psihoterapiei, în mod special din domeniul supervizării clinice, însă fără a exclude colegii din domeniile conexe: asistenţă socială, teologie, filosofie, medicină, informatică şi chiar şi inginerie. Scopul este acela de a-i susţine  în diseminarea rezultatelor cercetărilor, în comunicarea interdisciplinară şi împărtăşirea cunoştinţelor cu intenţia de a contribui la dezvoltarea profesională a practicienilor, specialiştilor şi academicilor. Lucrările autorilor sunt publicate în volume de studii, în jurnalul International Journal of Supervision in psychotherapy (www.ijsp.eu) sau în volume proceedings ale conferinţei.

The International Conference “Supervision in Psychotherapy” is organized by the Institute of Psychotherapy, Psychological counselling and Clinical supervision (IPCS) and the “Tibiscus” University of Timisoara in 2021, respectively by the Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy (ACCPI) and the “Tibiscus” University of Timisoara in 2019 and 2018,  in collaboration with various national and international educational and research organizations and institutions. The aim of this event is to bring together, for a few days, specialists from the field of psychology and psychotherapy, especially from the field of clinical supervision, but without excluding colleagues from related fields: social work, theology, philosophy, medicine, computer science and even engineering. The scope is to support specialists in disseminating research results, in interdisciplinary communication and sharing knowledge with the intention of contributing to the professional development of practitioners, specialists and academics. The authors’ selected papers are published in study volumes, in the International Journal of Supervision in Psychotherapy (www.ijsp.eu) or in conference proceedings.

1st Call for papers
Conferinţa Internaţională „Supervizarea în Psihoterapie – între temperarea reacţiilor şi educarea terapeutului” – ediţia a III-a 
The International Conference “Supervision in psychotherapy – between moderating reactions and educating the therapist” – 3rd edition

 

Perioadă / Period: 11-13 June 2021

Locaţie/ Location: ONLINE – on ZOOM

Înregistrare conferinţă /Conference Registration

Termen  pentru înregistrare: 15 MAI 2021/ Deadline registration: 15 MAY 2021

Fiecare participant va completa formularul de înregistrare şi îl va trimite pe adresa de email: ipcs.psy@gmail.com, împreună cu dovada plăţii./ Each Participant will fill in the registration form and send it to the email address: ipcs.psy@gmail.com, together with the payment proof.

Fiecare participant va plăti taxa de 500 lei, chiar dacă prezintă sau nu o lucrare în cadrul conferinţei./Each participant will pay the conference fee of 500 lei, even if the participant has a paper or not.

Taxa de participare va fi achitată în contul/ The fee will be paid to: INSTITUTUL DE PSIHOTERAPIE, CONSILIERE PSIHOLOGICĂ  ȘI SUPERVIZARE CLINICĂ (IPCS), C.I.F. 42273685, RO30RZBR0000060021721257, RAIFFEISEN BANK REȘIȚA, Subiect plată: Conferinta. Nume participant XY/ Payment subject: Conference. Participant’s name XY

Sesiuni Lucrări/ Paper Sessions

Termen pentru trimiterea lucrărilor: 15 MAI 2021/ Paper submission deadline: 15 MAY 2021

Participanţii pot trimite lucrări ştiinţifice (maxim 2 lucrări/participant), de maxim 10 pagini, la adresa de email: ipcs.psy@gmail.com. Fiecare autor va plăti taxa de participare la conferinţă (chiar dacă sunt doi sau mai mulţi autori per lucrare). Lucrarea va fi însoţită de Declaraţia de copyright.

Participants may send papers (maximum 2 papers/participant), with a maximum length of 10 pages, to the email address: ipcs.psy@gmail.com. Each author will pay the conference fee (even if there are two or more authors per paper). The paper will be accompanied by the Copyright Agreement.

Lucrările vor fi publicate în limba engleză şi vor fi incluse în următoarele SECŢIUNI:

  1. Supervizare clinică;
  2. Psihologie şi psihoterapie;

Papers will be written in English and can be included in the following SECTIONS:

  1. Clinical Supervision;
  2. Psychology and psychotherapy;

Din lucrările prezentate în cadrul conferinţei, vor fi selectate lucrări pentru a fi publicate în International Journal of Supervision in Psychotherapy (www.ijsp.eu) şi în volume de studii.

From the papers presented in the conference a number of papers will be selected to be published in the International Journal of Supervision in Psychotherapy (www.ijsp.eu) and in study volumes.

ICSP President

Prof. Loredana-Ileana VÎŞCU PhD