1st Call for papers

Conferinţa Internaţională „Supervizarea în Psihoterapie – între temperarea reacţiilor şi educarea terapeutului” – ediţia a III-a 

The International Conference “Supervision in psychotherapy – between moderating reactions and educating the therapist” – 3rd edition

 

Perioadă / Period: 11-13 June 2021

Locaţie/ Location: ONLINE – on ZOOM

Înregistrare conferinţă /Conference Registration

Termen  pentru înregistrare: 15 MAI 2021/ Deadline registration: 15 MAY 2021

Fiecare participant va completa formularul de înregistrare şi îl va trimite pe adresa de email: ipcs.psy@gmail.com, împreună cu dovada plăţii.

Each Participant will fill in the registration form and send it to the email address: ipcs.psy@gmail.com, together with the payment proof.

Fiecare participant va plăti taxa de 500 lei, chiar dacă prezintă sau nu o lucrare în cadrul conferinţei.

Each participant will pay the conference fee of 500 lei, even if the participant has a paper or not.

 

Taxa de participare va fi achitată în contul/ The fee will be paid to:

INSTITUTUL DE PSIHOTERAPIE, CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

ȘI SUPERVIZARE CLINICĂ (IPCS)

C.I.F. 42273685

RO30RZBR0000060021721257

RAIFFEISEN BANK REȘIȚA

Subiect plată: Conferinta. Nume participant XY/ Payment subject: Conference. Participant’s name XY

 

Sesiuni Lucrări/ Paper Sessions

Termen pentru trimiterea lucrărilor: 15 MAI 2021/ Paper submission deadline: 15 MAY 2021

Participanţii pot trimite lucrări ştiinţifice (maxim 2 lucrări/participant), de maxim 10 pagini, la adresa de email: ipcs.psy@gmail.com. Fiecare autor va plăti taxa de participare la conferinţă (chiar dacă sunt doi sau mai mulţi autori per lucrare). Lucrarea va fi însoţită de Declaraţia de copyright.

Participants may send papers (maximum 2 papers/participant), with a maximum length of 10 pages, to the email address: ipcs.psy@gmail.com. Each author will pay the conference fee (even if there are two or more authors per paper). The paper will be accompanied by the Copyright Agreement.

Lucrările vor fi publicate în limba engleză şi vor fi incluse în următoarele SECŢIUNI:

  1. Supervizare clinică;
  2. Psihologie şi psihoterapie;

Papers will be written in English and can be included in the following SECTIONS:

  1. Clinical Supervision;
  2. Psychology and psychotherapy;

Din lucrările prezentate în cadrul conferinţei, vor fi selectate lucrări pentru a fi publicate în International Journal of Supervision in Psychotherapy (www.ijsp.eu).

From the papers presented in the conference a number of papers will be selected to be published in the International Journal of Supervision in Psychotherapy (www.ijsp.eu).

ICSP President

Prof. Loredana-Ileana VÎŞCU PhD